MENU

Privacybeleid

WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS INGEVOLGE DE PRIVACY WETGEVING (GDPR-AVG)

Wij gebruiken die gegevens voor wervingsopdrachten van onze opdrachtgevers.

Wanneer u ons benadert, solliciteert op een vacature of zich aanmeldt via de website van JC Quality Search (www.jc-qualitysearch.com), nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in ons bestand. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met onze werving.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw “toestemming”. Door uw gegevens aan JC-Quality Search te verstrekken stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het hierboven beschreven doeleinde. U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens, informatie in het kader van de werving (zoals uw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met JC Quality Search over sollicitaties (waaronder referenties).

Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren uw gegevens enkel als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Uw gegevens worden enkel en alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers met uw toestemming. Wij zenden nooit zonder in- dan wel toestemming persoonsgegevens aan derden.

 

Jeroen Coppelmans

 

JC Quality Search

Adriaan Mulderweg 4-10

5657 EM Eindhoven

Tel: +31 (0)40 2380345

Mob: +31 (0)615945205

info@jc-qualitysearch.com